Czyszczenie separatorów

Separator to urządzenie służące do oczyszczania ścieków  przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. By proces przebiegał prawidłowo separatory i osadniki powinny być regularnie opróżniane, czyszczone oraz serwisowane. Bieżące monitorowanie stanu separatorów oraz ich czyszczenie wpływa znacząco na sprawność urządzenia oraz minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zmniejszamy również koszty samej eksploatacji.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych oraz tłuszczowych

Oferujemy:

 • Czyszczenie oraz przegląd separatorów substancji ropopochodnych.
  Zanieczyszczenia powstałe na terenie: parkingów, garaży podziemnych, dróg, placów manewrowych, myjni samochodowych, stacji benzynowych, baz magazynowo-transportowych.
 • Czyszczenie oraz przegląd separatorów tłuszczowych.
  Zanieczyszczenia powstałe na terenie: obiektów gastronomicznych, obiektów przetwórstwa mięsnego.
 • Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studzienek i wpustów deszczowych oraz wywóz nieczystości płynnych.

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

  Zamówienie

  Dane kontrahenta

  Więcej informacji o tym jak chronimy Twoje dane znajdziesz klikając TUTAJ