KONTENER

Czysty gruz | gruz betonowy i ceglany, dachówki, tynki, odpady ceramiczne
Zmieszane odpady poremontowe|płytki G-K, drewno, tworzywa sztuczne (wiadra, folie malarskie), materiały dociepleniowe (bez wełny mineralnej).

Odpady zielone | Trawa, liście, gałęzie.
Odpady gabarytowe | Meble, elementy stolarki drewnianej, metalowe części.
Oprócz: azbestu i części samochodowych.