Kontener KP7 na gruz oraz odpady zmieszane – Koma

Czysty gruz

 • gruz betonowy i ceglany
 • dachówki
 • tynki
 • odpady ceramiczne
Kontenery na czysty gruz

Kontenery na zmieszane odpady poremontowe

Zmieszane odpady poremontowe

 • płytki G-K
 • drewno
 • tworzywa sztuczne (wiadra, folie malarskie)
 • materiały dociepleniowe (bez wełny mineralnej)

Odpady zielone

 • trawa
 • liście
 • gałęzie
Kontenery na odpady zielone

Kontenery na odpady gabarytowe

Odpady gabarytowe

 • meble
 • elementy stolarki drewnianej
 • metalowe części

Regulamin | kontener KP7 7m3

 • Ilość odpadów nie może wykraczać poza kontener.
 • W kontenerze muszą znajdować się odpady zadeklarowane w zamówieniu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia kosztu odbioru odpadów pobudowlanych w
  przypadkach z podpunktu 1 i 2.
 • Kontenery podstawiamy na 3/7 dni roboczych (w zależności od oddziału) w cenie usługi. Za każde dodatkowe 7 dni
  obowiązuje dopłata 100 zł.
 • Zlecający od chwili przekazania mu kontenera ponosi za niego pełną odpowiedzialność oraz
  ryzyko jego przypadkowej utraty lub zniszczenia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
  zaginięcia kontenera Zlecający zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupu kontenera
  zgodnie z obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy.
 • Kontenery podstawiamy i odbieramy do godziny 15:00 w dni robocze.