KOMA EŁK – PRACOWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC

Ełk

W związku z dynamicznym rozwojem KOMA EŁK poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik działu kadr i płac.

KOMA Usługi Komunalne jest polską grupą kapitałową, działającą na rynku od 2007 roku. Świadczymy usługi w zakresie gospodarki odpadami, usług komunalnych oraz obrotu surowcami wtórnymi. Duży zakres terytorialny oraz szeroki wachlarz usług sprawiają, że KOMA jest aktualnie jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży w północno-wschodniej Polsce.

  Opis:

  • wprowadzanie oraz aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym
  • tworzenie, archiwizowanie akt osobowych
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
  • współpraca z pozostałymi działami firmy

  Wymagamy:

  • doświadczenie w pracy w dziale kadr
  • praktyczna umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
  • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacji pracy własnej
  • terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu
  • dokładne i sumienne wykonywanie obowiązków pracowniczych

  Oferujemy:

  • stała praca w intensywnie rozwijającej się firmie
  • rozwój poprzez różnorodność zadań
  • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego

  CV można złożyć mailowo na adres rekrutacja@koma.pl lub osobiście w biurze przy ul. Krzemowa 8b, 19-300 Ełk.

  Klauzula informacyjna:

  Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik działu kadr i płac przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Koma Sp. z o.o.Sp.k.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 6 m-cy do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Koma Sp. z o.o. Sp. k.

  Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Koma Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Krzemowa 8b, 19-300 Ełk. Ponadto informujemy, że:

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Koma Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownik działu kadr i płac w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

  Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.