Informacja RODO

Spółki z Grupy Koma, (do której należą podmioty wskazane w tabeli na końcu niniejszej informacji)(każda ze spółek zwana jest dalej jako: „Administrator”), w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym przekazują następujące informacje.

 1. Administrator przetwarza Pani/a dane osobowe we następujących celach:
 2. a) realizacji zawartej z Administratorem umowy lub żądania osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 3. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
 4. c) dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
 5. f) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym marketingu, analizy bazy klientów oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
 6. Z każdym Administratorem można skontaktować się pod adresem wskazanym w poniższej tabeli.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: odo@koma.net.pl.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: firmy pocztowe i kurierskie, firmy należące do naszej grupy kapitałowej, firma dostarczająca serwery oraz serwery poczty e-mail, firmy dostarczające systemy informatycznej, firmy administrujące sieć informatyczną, firmy przeładunkowe i transportowe, firmy windykacyjne, firmy na zlecenie których świadczone są usługi wywozu nieczystości, kancelaria prawna, inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/a danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/a z Administratorem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody. W przypadku realizacji żądania do całkowitego zakończenia sprawy.

2) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/a sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/a danych osobowych, przysługuje Pani/u: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/a danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

Administratorzy Lista

Lp.

Nazwa Administratora

Adres

kontakt

1

KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o.

ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok

(85) 307 03 03

2

KOMA DZIAŁDOWO Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 52, 13-200 Działdowo

506 506 434

3

COMECO sp. z o.o.

ul. Podmiejska 7, 19-300 Ełk

(87) 610 07 07

4

KOMA Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 8B, 19-300 Ełk

(87) 610 07 07

5

KOMA GIŻYCKO  Sp. z o.o.

ul. Sybiraków 11, 11-500 Giżycko

730 776 626

6

KOMA LUBLIN Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin

537 62 62 62

7

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn

508 508 873

8

KOMA EŁK sp. z o.o.

ul. Krzemowa 8B, 19-300 Ełk

(87) 610 07 07

9

KOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ul. Krzemowa 8B, 19-300 Ełk

(87) 610 07 07

10

KOMA TRANSPORT MANIAK SPÓŁKA JAWNA

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk

(87) 610 07 07