Lublin sektor III Lipiec 2024 – zabudowa jednorodzinna Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram obowiązuje od 2024-07-01 do 2024-12-31

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi Lublin sektor III

Rodzaj odpadu Rodzaj zabudowy
Jednorodzinna Wielorodzinna
Systematycznie powstające
odpady
Zmieszane odpady komunalne W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Papier W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Metale i tworzywa sztuczne W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Szkło W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Odpady ulegające biodegradacji W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia
Okresowo powstające
odpady
Bioodpady stanowiące części roślin W dniach przewidzianych w harmonogramie, bez zgłoszenia Zgodnie z harmonogramem, wymagane indywidualne zgłoszenie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe Zgodnie z harmonogramem, wymagane indywidualne zgłoszenie Zgodnie z harmonogramem, wymagane indywidualne zgłoszenie
Odpady budowlane i rozbiórkowe Bez harmonogramu, wymagane indywidualne zgłoszenie, do wyczerpania limitu 1m3/gospodarstwo domowe/rok Bez harmonogramu, wymagane indywidualne zgłoszenie, do wyczerpania limitu 1m3/gospodarstwo domowe/rok

Odpady zielone z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów zielonych należy dokonać na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.

Podmiot obsługujący nieruchomość jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na okres 24 godzin i poinformować o terminie dostarczenia pojemnika właściciela nieruchomości drogą mailową lub telefonicznie.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w dniu przewidzianym w harmonogramie należy dokonać na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy dokonać na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.

Podmiot obsługujący nieruchomość jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na okres 24 godzin i poinformować o terminie dostarczenia pojemnika właściciela nieruchomości drogą mailową lub telefonicznie.