Regulamin | czyszczenie separatorów

  • Zleceniodawca musi mieć świadomość, że do czyszczenia dna separatora używana
    jest pompa zasilana wodą, co może wpływać na końcową ilość substancji
    wypompowanej z urządzenia tj. ilość m3 wypompowanych na miejscu może różnić
    się od ilości zadeklarowanej w specyfikacji urządzenia.
  • Zleceniobiorca musi mieć świadomość, że w okresie zimowym czyszczenie
    separatorów może być utrudnione ze względu na warunki atmosferyczne.