COMECO – tokarz / frezer

Ełk

W związku z dynamicznym rozwojem Comeco poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko tokarz / frezer.

Firma Comeco powstała w 2018 r. jako jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy KOMA. Comeco to nowoczesny zakład produkcyjny, który dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla branży komunalnej. Zespół Comeco samodzielnie projektuje i produkuje wielofunkcyjne zabudowy śmieciarek, mobilne myjki do czyszczenia pojemników na odpady oraz inne rozwiązania specjalistyczne. Obecnie standardem na rynku polskim są śmieciarki jednokomorowe i dwukomorowe. Comeco produkuje obie wersje zabudów, a najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem jest projekt zabudowy do odbioru trzech frakcji odpadów jednocześnie. Zabudowy trzykomorowe to innowacyjne rozwiązanie dla branży komunalnej i dla środowiska naturalnego. Comeco na pierwszym miejscu stawia na innowację, niezawodność, bezpieczeństwo i środowisko.

   Wymagamy:

   • Podstawowa znajomość zagadnień z branży.
   • Znajomość rysunku technicznego.
   • Wiedza na temat sposobu obróbki, znajomość parametrów, doboru oprzyrządowania i narzędzi.
   • Doświadczenie w ustawianiu i obsłudze maszyn CNC będzie dodatkowym atutem.
   • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy:

   • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
   • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i zaangażowania.
   • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków.
   • Możliwość zdobycia i rozwijania nowych umiejętności.

   CV można złożyć mailowo na adres rekrutacja@koma.pl lub osobiście w biurze przy ul. Podmiejskiej 7, 19-300 Ełk.

   Klauzula informacyjna:

   Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko elektromechanik przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Comeco Sp. z o.o.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 6 m-cy do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Comeco Sp. z o.o.

   Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Comeco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejska 7, 19-300 Ełk. Ponadto informujemy, że:

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Comeco Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko elektromechanik w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

   Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

   Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

   Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.