COMECO – lakiernik

Ełk

W związku z dynamicznym rozwojem Comeco poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko lakiernik.

Firma Comeco powstała w 2018 r. jako jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy KOMA. Comeco to nowoczesny zakład produkcyjny, który dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla branży komunalnej. Zespół Comeco samodzielnie projektuje i produkuje wielofunkcyjne zabudowy śmieciarek, mobilne myjki do czyszczenia pojemników na odpady oraz inne rozwiązania specjalistyczne. Obecnie standardem na rynku polskim są śmieciarki jednokomorowe i dwukomorowe. Comeco produkuje obie wersje zabudów, a najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem jest projekt zabudowy do odbioru trzech frakcji odpadów jednocześnie. Zabudowy trzykomorowe to innowacyjne rozwiązanie dla branży komunalnej i dla środowiska naturalnego. Comeco na pierwszym miejscu stawia na innowację, niezawodność, bezpieczeństwo i środowisko.

Wymagamy:

  • Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na ww. stanowisku.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i zaangażowania.
  • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków.
  • Możliwość zdobycia i rozwijania nowych umiejętności.

CV można złożyć mailowo na adres rekrutacja@koma.pl lub osobiście w biurze przy ul. Podmiejskiej 7, 19-300 Ełk.

Klauzula informacyjna:

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko elektromechanik przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Comeco Sp. z o.o.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 6 m-cy do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Comeco Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Comeco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejska 7, 19-300 Ełk. Ponadto informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Comeco Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko elektromechanik w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.