Big bag, worek na gruz, sprzedaż, wynajem – Koma

Czysty gruz

 • gruz betonowy i ceglany
 • dachówki
 • tynki
 • odpady ceramiczne
Worki BigBag na czysty gruz

Worki BigBag na zmieszane odpady poremontowe

Zmieszane odpady poremontowe

 • płytki G-K
 • drewno
 • tworzywa sztuczne (wiadra, folie malarskie)
 • materiały dociepleniowe (bez wełny mineralnej)

Regulamin | worek typu Big Bag 1m3

 • Ilość odpadów nie może wykraczać poza worek Big Bag. Zleceniobiorca odbiera odpady znajdujące się tylko wewnątrz worka.
 • W worku muszą znajdować się odpady zadeklarowane w zamówieniu. W przypadku, gdy podczas odbioru worka rodzaj odpadów jest niezgodny z zadeklarowanym przez Zleceniodawcę rodzajem odpadu, Zleceniobiorca dokona obciążenia dodatkową opłatą Zleceniodawcę
 • Zleceniodawca zobowiązany jest do ustawienia worka Big Bag w miejscu utwardzonym z możliwością swobodnego dojazdu specjalistycznego sprzętu (o szerokości 3m,
  długości 8m, wysokości 3,5m i wadze 18 ton) i odbioru odpadów w sposób niestwarzający zagrożenia dla Zleceniobiorcy, osób trzecich i ich mienia.
 • Big Bag powinien być ustawiony w odległości  ok. 3 metrów od pasa drogi, tak aby nasz pojazd mógł bez problemu go odebrać. W przypadku gdy odbiór będzie uniemożliwiony, bądź utrudniony, Zleceniodawca może być obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z odbiorem worka.
 • Po zapełnieniu worka Big Bag należy zgłosić telefonicznie potrzebę jego odbioru.
 • Worki odbierane są według kolejności zgłoszeń w dni robocze do godziny 15.00
 • W przypadku usytuowania worka na pasie drogowym drogi publicznej (jezdnia, chodnik, trawnik, zatoka postojowa itp.) zarządzanym przez Zarząd Dróg (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z póź. zm.) Klient zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy